2005
04.19

About the person, the channel and the community:

Once upon a time, in May 1993, a specification was made – for a new protocol, which allowed multiple clients to connect to a centralized server and share information [text] in realtime, equivalent to that age’s popular BBS- and Unix-command; “talk”. The system was named IRC, short for “Internet Relay Chat”.

A short while thereafter; Internet-access was commercialized, and everyone got access to “The Net”. Within 2 years, the popular IRC-client “mIRC” for Windows appeared. IRC became (at least for me), a good alternative to email, since transfer of short, temporary messages was much quicker here.

However, there was a tiny backside to this. In spite of many nice conversations with both friends and strangers, having tons of chat windows open at the same time, made the system inefficient. Instead of having separate chat sessions, I asked my friends if we could form a channel instead. Since the name of the private chat “window” was “RoboDoc” (my nickname), my friends proposed that the channel name should be “#RoboDoc”.

And so we did. The EFnet-channel “#RoboDoc” was formed, with friends and like-minded people. Several of these people had already met IRL (in real life). Today, the channel consists of nice people from the entire globe; mainly from Scandinavia, but also from USA, Croatia, Italy, the Netherlands, Germany, Australia, etc. Most users have met online, had common interests, hence; ending up talking on #RoboDoc.
With so many different personalities online at the channel at a time, it’s difficult to classify which kind of users they are. Even if technology often is the main topic, this is not a channel full of geeks. Nor is it a “teenie-bopper”-channel; even though we allow use of both colors and “effects” sometimes.

I believe that the easiest way to classify the channel, is to say that: It’s a channel for nice and social people with good manners and a healthy common sense. 🙂

~RoboDoc~


Om personen, kanalen og nettsamfunnet:

En gang i Mai 1993 dukket der opp en spesifikasjon – et forslag til en ny protokoll, som gjorde at flere klienter kunne koble seg mot en sentral server og dele informasjon [tekst] i sanntid, tilsvarende datidens populære BBS- og Unix-kommando; “talk”. Systemet ble kalt for IRC, kort for “Internet Relay Chat”.

Kort etter, ble tilgang til Internet-aksess kommersialisert for fullt – og alle og enhver fikk tilgang til “Nettet”. Under to år etter, dukket den populære IRC-klienten mIRC for Windows opp. IRC begynte (ihvertfall for min del) å bli så mye brukt, at det ble et fint alternativ til mail, ettersom overføring av korte beskjeder med kort levetid gikk mye raskere her.

Systemet hadde dog en liten bakside. Til tross for at det var hyggelig å snakke med alle disse forskjellige menneskene, så ble det litt rotete med enten mange chat connections i irc II, eller en stabel med vinduer i mIRC. Istedenfor at alle jeg snakket med hadde hver sine private chatte-sesjoner, så spurte jeg om det var like greit for dem å forme en kanal isteden. Ettersom vindunavnet, når de snakket med meg, var “RoboDoc” – ble der foreslått at kanalen like godt kunne hete “#RoboDoc”.

Som sagt, så gjort; vi formet en kanal på EFnet som het “#RoboDoc”. Først bestod denne av venner og likesinnede som hele tiden “hang på nettet”, som hadde møtt hverandre IRL (in real life), og som visste hvem hverandre var. Idag består kanalen av en gjeng med like hyggelige mennesker fra hele kloden, hvorav de fleste kommer fra Skandinavia, men også flere fra USA, Kroatia, Italia, Nederland, Tyskland, Australia, osv. De fleste har møttes på nettet, hatt felles interesser og dermed kommet i snakk med hverandre.

Ettersom det er så mange forskjellige mennesker på kanalen til enhver tid, så er det vanskelig å klassifisere hvilken type brukerne der er. Selv om det diskuteres mye teknologi, er det slett ingen nerdekanal. Det er heller ingen fjortisskanal; selv om bruk av både farger og “effekter” er lov av og til. 🙂

Jeg tror den enkleste måten å klassifisere kanalen på, er å si at det er en kanal for alle hyggelige og sosiale mennesker med sunt folkevett og en god oppdragelse. 🙂

~RoboDoc~

No comments.


You must be logged in to post a comment.